Strona główna
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2015r. uruchomiony został Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Piszu (zwany Portalem Informacyjnym).

Jest to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Następnie należy udać się do Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Piszu, gdzie nastąpi weryfikacja danych, poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Piszu szczegółowo określa Regulamin, dostępny poniżej oraz opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

 

Zarządzenie Nr 022/88/21/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej.

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

Zarządzenie Nr A-021-37/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu A-021-38/19 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie udostępniania danych _za_ pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnymczasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Załącznik nr 4 do Regulaminu Portalu Informacyjnego - Wniosek o usunięcie konta.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.