Adresy i telefony Drukuj artykuł
Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Piszu

Sąd Rejonowy w Piszu
ul. Warszawska 47
12-200 Pisz

tel. centr. (87) 424-13-00
faks: (87) 424-13-04

Dojazd do siedziby Sądu Rejonowego w Piszu:
ulicami: Dworcowa, Kościuszki, Warszawska.

 

Informacji dotyczących adresów oraz telefonów poszczególnych sekretariatów
należy szukać w opisach oddziałów i wydziałów.


Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Piszu:
Sąd działa na podstawie:
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
- ustawy Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 t.j.)
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych

 
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Piszu:
Gmina Pisz, Gmina Biała Piska, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Orzysz.